CB bazar
 
CB seznam CB news CB stanice PMR stanice Scannery Dokumentace CB burza CB prodejci Kalendář akcí CB software Lokátor CB forum CB chat
 
Téma: PředchozíNásledující
Menu: Seznam diskusních fórSeznam příspěvkůNové témaHledat
Jdi na stránku: Předchozí12
Aktuální stránka: 2 z 2
Re: Je RF 10 legální?
Autor: Q (---.eurotel.cz)
Datum: 15.07.2018 07:06

Karle, užíváme si lenost úředníků. Proč by si přidělávali práci, že?
Politická rozhodnutí bývají předem diskutována s odbornými poradci, bohužel ale jsou často ovlivňována samozvanými příživníky, jež se pojmenovali lobisté. Těch vlivů je více, částečně i existence připomínkovacího řízení k plánovanému rozhodnutí, k němuž se může vyjádřit v jisté sekci webu ČTÚ prakticky každý
[www.ctu.cz]
Pokud to nikdo nedělá,pak není třeba se podivovat nad výsledkem. Pravdou je, že regulační orgán si připomínek příliš nevšímá, jen k nim přihlíží a má omezující pravidla.
Kdyby zdejší CB panstvo více četlo a více přemýšlelo a více dělalo, mohlo se tehdy pokusit o úpravu znění VO, respektive za jeho celkové NEzrušení. Místo toho tady raději píšou, co si kdo vymýšlí a kdo je co za blba.
RF 10 je legální při použití přiděleného prefixu a sufixu.

Volby: Odpovědět na tento příspěvekCitovat tento příspěvek
Re: Je RF 10 legální?
Autor: uhu (---.ujezd.net)
Datum: 15.07.2018 12:42

Ano, RF-10 je legální při použití jako radioamatérské zařízení, protože žádný zákon, ani prováděcí předpis nestanoví žádné omezující podmínky. Nicméně pro použití jiné, než amatérské, je nutno dodržet výše popsanou konformitu s Nařízením vlády č. 426/2000Sb. Koneckonců, je to vždy v příslušném VO jasně napsáno. Což RF-10 nemá a nikdy mít nebude, takže opačně řečeno, jakékoli jiné její použití, než pro radioamatérské účely, je nelegální.

Stejný stav nastává, například, při použití různých Baofňuků na PMR pásmu, i kdyby měly výstupní výkon stažený na 500mW. Prostě nebyly jako PMR zařízení homologovány, basta. Nesplňují VO. S doma vyrobeným autem také nejde legálně jezdit, i když brzdí líp, než 50 let starý Trabant.

Volby: Odpovědět na tento příspěvekCitovat tento příspěvek
Re: Je RF 10 legální?
Autor: JC Maxwell (---.net.upcbroadband.cz)
Datum: 15.07.2018 14:43

Neznalost základních práv ovčanů této zemičky je tragická, zejména dědictvím předchozích společenských režimů a inherentní vetknuté germánské nadřazenosti.

VO nemají principielně charakter zákona a tudíž je lze právně aplikovat pouze jako doporučení.

Kdo první najde paragraf českého právního řádu výslovně zakazující užívání radiového spektra použitím radiových vysílacích zařízení bez odpovídající licence vyhrává zcela novou čepici *radiovku* ruční výroby!"Legální licence je liberální ústavní zásada, která vyjadřuje supremaci svobodného člověka nad státem.

V českém ústavním právu je vyjádřena na dvou místech: v čl. 2 odst. 3 Listiny a čl. 2 odst. 4 Ústavy. Obě znění se poněkud liší. V Listině zní: Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá, zatímco v ústavě: Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Ústava tedy legální licenci nepřiznává neobčanům a z hlediska zásady lex posterior derogat priori by pro občany neplatila. Takový výklad by však nebyl v souladu s úmyslem ústavodárce."
[iuridictum.pecina.cz]ální_licence

Volby: Odpovědět na tento příspěvekCitovat tento příspěvek
Re: Je RF 10 legální?
Autor: uhu (---.ujezd.net)
Datum: 15.07.2018 15:43

Nikoliv.

VO je prováděcí vyhláškou zákona.
Proto také lze za nedodržení VO udělit sankci, což by na základě "doporučení", samozřejmě, nešlo.
Kolik sankcí je právě za nedodržení těchto "doporučení" uděleno, lze shlédnout každý měsíc v Monitorovací zprávě ČTÚ.

Neznalost základů práva je opravdu tragická.

Volby: Odpovědět na tento příspěvekCitovat tento příspěvek
Re: Je RF 10 legální?
Autor: Q (---.eurotel.cz)
Datum: 15.07.2018 22:23

S převratem/revolucí/změnami v roce 89 se zcela uvolnily mravy, propagovaná svoboda přerostla v to, čemu se v civilizované společnosti říká anarchie, zákony jsou chápány jako nesmyslná buzerace, no není divu, je-li policie a soudnictví v takovém stavu v jakém je. Na místě je chovat se jako inteligentní tvor a přemýšlet nad tím, proč jaký zákon, jaké nařízení, či předpis vznikl a zda není porušení dobrých mravů důkazem právě nízké kvality výchovy jedince k lidským hodnotám. Jsou-li mezi námi zde tací, co to nechápou, je mi jich upřímně líto, na druhou stranu ale co s takovými lidmi. Pomůže zákon narovnat jejich pokřivené charaktery?
Obávám se, že ne.
Stránky ČTÚ čte málokdo, alespoň z příspěvků je to tady patrné. A s takovým materiálem se má tady pracovat? Odpovídat na dotazy?
Obávám se, že ne.
Jediné co je pravdou, že jsme na CB fóru, tedy fóru pro začínající rádioamatéry, odpírače předpisů, případně pro neschopná a nevzdělávatelná individua. Buď se tu zájemci vychovají, nebo si budou dělat ostudu donekonečna.

Volby: Odpovědět na tento příspěvekCitovat tento příspěvek
Re: Je RF 10 legální?
Autor: JC Maxwell (---.net.upcbroadband.cz)
Datum: 15.07.2018 23:12

Nikolvěk, pane kolego uhu,
vyhláškou (všechny jsou de facto prováděcí) se rozumí pouze a jen text publikovaný ve Sbírce zákonů.
Na VO odkazuje pouze zákon o elektronických komunikacích 127/2005 [www.zakonyprolidi.cz] , nahradiv zrušený zákon o telekomunikacích 110/1967 i novelizovaný 151/2000.

V reakci na předmět tohoto vlákna lze konstatovat, že občanu vlastnícímu rf10 nelze upřít její použití, neb s ohledem na znění LZPS, formulaci zákona 127/2005, zejména na §2, §4 etc., regulující výslovně jen služby (vč. amatérské) a jejich poskytovatele a uživatele, na občana nekonsumenta služby nedopadá.
Zdali použitím jakéhokoliv zařízení způsobí rušení, nebo zásah do jiných práv, je věcí odlišnou.

Pochybuji, že najdete formulaci zákona byť jen blízkou této: "občanu se zakazuje použít jakékoli zařízení vyzařující elmag energii, pokud nedovolí zákon". Proto jsem vydal tu výzvu v předchozím postu.

Překvapení? Ano, český právní neřád je jich plný.

Volby: Odpovědět na tento příspěvekCitovat tento příspěvek
Re: Je RF 10 legální?
Autor: uhu (---.ujezd.net)
Datum: 16.07.2018 09:58

§119 odst. 1c) ve spojitosti s §17 odst. 1) Zákona č. 127/2005 Sb. v aktuálně platném znění.

Obecně pak §9 dává VO příslušnou váhu prováděcího předpisu.

Nastuduj si aspoň základy.

Volby: Odpovědět na tento příspěvekCitovat tento příspěvek
Re: Je RF 10 legální?
Autor: JC Maxwell (---.net.upcbroadband.cz)
Datum: 16.07.2018 14:00

Má předchozí argumentační logika nikterak nepopírá význam a úmysl zákonodárce vtělený v §119 et seq. z. 127/2005, leč zakazovačům, poslušným ovčanům a starým strukturám marné vysvětlovat. Tady skutečně nemá význam cokoli komentovat. Doctor duplex, asinus triplex.

Volby: Odpovědět na tento příspěvekCitovat tento příspěvek
Re: Je RF 10 legální?
Autor: airsofťák (---.ip-167-114-170.net)
Datum: 16.07.2018 19:34

Když to vezmu pohledem airsofťáka, tak RF10 je legální. To je pro mě podstatný. Děkuji oboum za právnický výklad, ale obávám se, že v lese v akci nebudeme tyto drobnosti řešit. Nicméně - uvědomuji si riziko vysílání mimo pásmo, ale odhalení pár stanic je ze strany ČTU minimální, ta jde po movitých firmách, což aisoft nesplňuje. Z toho jim nic nekápne. A než někdo zavolá měštáky, aby pochytali po lese cvoky s pistolkama, to si rozmyslí, z toho by mohla být docela zábavná střílečka :) , nebo i průser :)

Volby: Odpovědět na tento příspěvekCitovat tento příspěvek
Re: Je RF 10 legální?
Autor: Slidil (---.mason-net.cz)
Datum: 16.07.2018 21:31

Jasně sdíláky s radiostanicí s kanálovou roztečí 25kHz můžeš taky používat v lese, kdo by tě honil airsofťáku po lese. Já být ČTÚ, tak si na tebe počkám, až z toho lesa vylezeš, seberu ti rádio,flintu, hadry a boty a pošlu tě zpátky do lesa. Jak se budeš vracet, vyprázdním tím směrem zásobník té hračky, dokud neklekne baterka.Případně poté rozdrtím o prchajícího naháče plastovou pažbu s ocelovou zátěží.
Teď vážně, airsoft je super, spousta kluků si tím kompenzuje ZVS.
S RF-10tkou je to víc army.
Pravdou ale je, ať si tvrdí Maxwell co chce, že je UNLIS použití RF-10 v rozporu s předpisy a dobrými mravy. Další pravdou je, že ČTÚ řeší situaci na základě podání o rušení, nelze tak ale na základě malé pravděpodobnosti odchytu asinus triplex v lese spoléhat na to, že to začne být beztrestné pravidlo. Bude-li takové nemorální jednání masové, hrozí o to dříve reakce regulačního úřadu a organizovaný postih.
Nedomnívám se, že by Maxwellova teorie lex posterior derogat priori uspěla ve správním řízení.

Volby: Odpovědět na tento příspěvekCitovat tento příspěvek
Re: Je RF 10 legální?
Autor: uhu (---.ujezd.net)
Datum: 17.07.2018 20:06

Zkrátka, řečeno srozumitelnou češtinou - tihle frikulíni budou tak dlouho dráždit hada bosou nohou, až zase naši slavní zákonodárci uspořádají potřebu nějaké "regulace". A tou regulací dostanou po čenichu i ti slušní ...

Maxwelle, to je o Tobě.

A pro ty, kdo trpí tou kokotskou úchylnou touhou střílet po ostatních lidech pro zábavu, by se měla obnovit klasická dvouletá základní vojenská služba s propracovanou gumáckou vojnou a jednou vycházkou za tři neděle. Ono by je to přešlo, kuličkové bojovníky.

Volby: Odpovědět na tento příspěvekCitovat tento příspěvek
Re: Je RF 10 legální?
Autor: Slidil (---.mason-net.cz)
Datum: 17.07.2018 22:26

Ó né,
takto jsem to nemyslel,
ať střílí, ale také se učí přežít v divočině,otužovat se, nespat 48 hodin, ujít 100km, a nevracet se k mamince, hlavně o tom nepsat do ksichbuku.
Chovat se jako chlap a nevychcávat s předpisy, nařízeními i zákony a zvládnou raději Maxwellovy rovnice, než Maxwellovy C(elkem) B(lbé) právní teorie .

Volby: Odpovědět na tento příspěvekCitovat tento příspěvek
Re: Je RF 10 legální?
Autor: Honza-Švermov OK1ACR (---.tmcz.cz)
Datum: 17.07.2018 22:49

UHU: Myslím že spoustu airsofťáků by to nepřešlo. Z party pēti lidí se kterými jsem dřív airsoft hrával, jsem já přešel do aktivní zálohy, a dva teď slouží u 4.brn ...

Volby: Odpovědět na tento příspěvekCitovat tento příspěvek
Re: Je RF 10 legální?
Autor: Honza-Nymburk (82.117.130.---)
Datum: 07.03.2019 12:29

Jestli chce někdo pravou gumackou vojnu nebo vstoupit do AZ tak prosím, jeho volba. Ja osobně radši zůstanu u kuličkovek a volnočasových aktivit. Pochoďák si vynahradím jako tradičně čundrem. Jinak kdo je kokot je taky na delší povídání.

Volby: Odpovědět na tento příspěvekCitovat tento příspěvek
Jdi na stránku: Předchozí12
Aktuální stránka: 2 z 2


Jméno: 
Email: 
Téma: 
*3* + *5* =