CB bazar
 
CB seznam CB news CB stanice PMR stanice Scannery Dokumentace CB burza CB prodejci Kalendář akcí CB software Lokátor CB forum CB chat
 
Téma: PředchozíNásledující
Menu: Seznam diskusních fórSeznam příspěvkůNové témaHledat
Digitál je g hovnu, už to vědí
Autor: 100 (185.220.101.---)
Datum: 03.02.2018 12:00

[www.novinky.cz]

Přibudou vysílačky hasičům v obcích

Protože ve chvílích, kdy kolabovaly některé systémy, se osvědčila analogová rádiová síť HZS, doporučuje se navyšování počtu radiostanic i u jednotek dobrovolných hasičů v obcích.

Volby: Odpovědět na tento příspěvekCitovat tento příspěvek
Re: Digitál je g hovnu, už to vědí
Autor: 73 (---.media.mit.edu)
Datum: 08.05.2019 07:43

6.2Hypotéza č.2–Uvažovaný digitální radiový systém DMRIIvpásmu 160 MHz, uvažovaný kpoužití jednotkami POje vyhovujícía.pro taktické řízení na místě zásahu:NENa základě prováděných testů a dřívějších dlouhodobých testování přenosných radiostanic u HZS Středočeského kraje lze konstatovat, že rozhodně ne. Vyskytují se zde neočekávané okamžité ztráty spojení včlenitějších místech mimořádných událostí. Vzhledem knutnému digitálnímu kódování a dekódování (požadavky na výpočetní výkon) má radiostanice vyšší spotřebu a tím inižší délku provozu na jedno nabití baterie. Pro taktické řízení vmístě zásahu je uvažovaný digitální radiový systém DMRII nevyhovujícía pro zasahující hasiče nemá jeho použití vmístě mimořádné události žádné výhody oproti stávajícímu systému. Stávající analogový FM systém spojení je zcela vyhovující, bezpečný snízkými pořizovacími aprovozními náklady.Hypotéza nebyla potvrzena.b.pro operační řízení jednotek PO:ANO, ale není nejvhodnějšíDíky provedeným testůmnelze přímo vyjádřit,jaký způsob modulace je lepší nebo horší. Musíme vycházet zpotřeb na systém kladených. Stávající síť převaděčů radiového systémuHZSje navrhována pro dosah mobilních
87radiostanic, tedy radiostanic umístěných vpožární technice. Má splňovat přenos informací zmísta mimořádné události a zcesty kní. Analogová FM modulace má při zapojeném vyšším útlumu na anténě radiostanice sice vyšší podíl na přenosu informace, ale četnost výpadků ujedoucího vozidla je vysoká. Při nižším zařazeném útlumu, což odpovídá dostatečnému radiovému signálu, je modulace DMR II bez výpadků a bez šumu. Zvuk se díky digitalizaci jeví jako „plechový“, ale reprodukce hlasu je srozumitelná.Výhodné je i oddělení dat (statusů) od hlasu. Na kmitočtovém přídělu 12,5kHz jsou vytvořeny dva kanály, znichž jeden může býtpoužit pro přenos hlasu a druhý pro přenos dat. Vsoučasné době je používána standardní kanálová rozteč 12,5 kHz, ale do budoucna mohou být legislativně upraveny požadavky na snížení kanálové rozteče. Výhody modulace DMR II budou uplatňovány až po obměně všech prvků vradiové síti, tzn. včetně všech radiostanic dobrovolných jednotek PO.Radiostanice i převaděče systému DMR II dokáží zpracovat i standardní FM úzkopásmovou modulaci, což by bylo výhodné vpřeklenovacím období při zavádění systému.Hypotéza byla potvrzena.Hypotéza č.3–Jiný digitální radiový systém vpásmu 160 MHz by měl pro radiové spojení jednotek PO významné výhodya.pro taktické řízení na místě zásahu:NENa základě prováděných testů bylo dosaženo srovnatelných výsledků smodulací DMR II. Stejně jako systém DMR II nepřináší ani dPMR na taktické úrovni pro hasiče výhody. Platí zde vše, co již bylo popsané výše pro použití modulace DMR II na taktické úrovni.Hypotéza nebyla potvrzena.b.pro operační řízení jednotek PO:ANOTestovaný dPMR systém modulace prokázal obdobné vlastnosti jako systém DMR II. Systém dPMR umožňuje oddělení přenosu hlasu od dat. Podstatnou
88výhodou systémuje, že výše uvedené umožňuje při použitícelkovékanálové rozteče 6,25 kHz. Praktickým důsledkem je možnostzvýšení počtu zcela nezávislých radiových kanálů pro HZS při stávajícím kmitočtovém přídělu od ČTÚ. Vporovnání smodulací DMR II tak nabízí dPMRaždvojnásobnou kapacitu přenosů hovoru a přenosůpomalýchdat. Oproti stávající analogové FM modulaci to znamená obsazenípoloviny kmitočtového přídělu stávajícího radiového kanálu.Používaná kanálová rozteč má také dostatečné rezervy pro možné legislativní změny vpodobě požadavku na snížení kanálové rozteče. Pro možné využití předností dPMR modulace je nutná výměna všech prvků vradiové síti.Radiostanice i převaděče systému dPMR dokáží zpracovat istandardní FM úzkopásmovou modulaci, což by bylo výhodné vpřeklenovacím období při zavádění systému.Hypotéza byla potvrzena.
[dspace.cvut.cz]

Volby: Odpovědět na tento příspěvekCitovat tento příspěvek
Re: Digitál je g hovnu, už to vědí
Autor: Ondrn (165.225.84.---)
Datum: 20.05.2019 16:23

To je tím, že u nás nejsou "preppers":
[en.wikipedia.org]

Volby: Odpovědět na tento příspěvekCitovat tento příspěvek


Jméno: 
Email: 
Téma: 
*7* + *5* =