Scanner interface Cesky   Deutsch   English  

  Interface \ Icom IC-R2

Icom IC-R2 interface  
  • rychlé programování pamětí scanneru
  • možnost nastavení Preset Memory
  • záloha pamětí scanneru
  • spolupracuje s tk2
  • délka kabelu 1,5 m (možno i delší)
  • SMD montáž
  • napájení přímo z PC (RS-232 25 pin)
  • určeno pro Icom IC-R2


tk2 (http://www.parnass.org/tk2)
ver. 1.1 (62 kB)

tk2 tk2
tk2
tk2


  CB bazar