Scanner interface Cesky   Deutsch   English  

  Interface \ Icom IC-R3

Icom IC-R3 interface  
  • rychlé programování pamětí scanneru
  • možnost nastavení Preset Memory
  • možnost nastavení TV Memory
  • záloha pamětí scanneru
  • spolupracuje s tk3
  • délka kabelu 1,5 m (možno i delší)
  • SMD montáž
  • napájení přímo z PC (RS-232 25 pin)
  • určeno pro Icom IC-R3


tk3 (http://www.parnass.org/tk3)
ver. 0.4 (58 kB)

tk3 tk3
tk3
tk3


  CB bazar