Scanner interface Cesky   Deutsch   English  

  Interface \ Icom IC-R5

Icom IC-R5 interface  
  • rychlé programování pamětí scanneru
  • možnost nastavení Preset Memory
  • záloha pamětí scanneru
  • spolupracuje s tk5
  • délka kabelu 1,5 m (možno i delší)
  • SMD montáž
  • napájení přímo z PC (RS-232 25 pin)
  • určeno pro Icom IC-R5


tk5 (http://www.parnass.org/tk5)
ver. 0.5 (71 kB)

tk5 tk5
tk5 tk5


  CB bazar