Scanner interface Cesky   Deutsch   English  

  Interface \ Yaesu VR-150

Yaesu VR-150 interface  
  • rychlé programování pamětí scanneru
  • možnost nastavení Preset Memory
  • záloha pamětí scanneru
  • spolupracuje s tk150
  • délka kabelu 1,5 m (možno i delší)
  • SMD montáž
  • napájení přímo z PC (RS-232 25 pin)
  • určeno pro Yaesu VR-150


tk150 (http://www.parnass.org/tk150)
ver. 1.3 (56 kB)

tk150 tk150
tk150 tk150
tk150


  CB bazar