CB news - Technika

  CB news
  Technika
  Radioprovoz
  CB akce
  Začátečník
  Recenze
  Ostatní

  CB seznam
  CB news
  CB stanice
  PMR stanice
  Radioscannery
  Dokumentace
  CB bazar
  CB burza
  CB prodejci
  Kalendář akcí
  CB software
  Lokátor
  CB forum
  CB chat
  1000 spojení10.09.2002 00:00
Cobra INTL 75 ST
Sekce: Technika

Jak rozšířit stanici COBRA INTL 75 ST? Jednoduché ...

Pokud nesvítí pod číslem kanálu (nebo údajem kmitočtu) B a číslo (například B4), otevřete stanici
a vlevo vedle displeje zrušte propojku(y) - všechny propojovací body A0-A3 a O0-O3 musí být volné.
Stanici zpět složte a po zapnutí je pod číslem kanálu například B4.

Stiskněte na cca. 1 sekundu MEM/MODE - tím začne blikat nápis B4.
Zvolte požadované pásmo tlačítky UP/DWN, podržte MEM/MODE (dokud nepřestane B4 blikat) - a to je vše.

Mimochodem, podrží-li se déle stisknuté tlačítko CH19, přejde stanice do AM
A opětovným stiskem CH19 se vrátíte zpět do FM.

Pásma:
B1   25,615 - 26,055 MHz
B2   26,065 - 26,505 MHz
B3   26,515 - 26,955 MHz
B4   26,965 - 27,405 MHz
B5   27,415 - 27,855 MHz
B6   27,865 - 28,305 MHz
B7   28,315 - 28,755 MHz
B8   28,765 - 29,205 MHz
B9   29,215 - 29,655 MHz
B10   29,665 - 30,105 MHz
B11   27,200 - 27,590 MHz
B12   27,600 - 27,990 MHz
B13   28,000 - 28,390 MHz
B14   26,565 - 26,955 MHz
B15   27,005 - 27,135 MHz

Dokumentace   Dokumentace pro Cobra INTL 75 ST

Karel Kebert (http://www.ama-cb.cz)