CB news - Technika

  CB news
  Technika
  Radioprovoz
  CB akce
  Začátečník
  Recenze
  Ostatní

  CB seznam
  CB news
  CB stanice
  PMR stanice
  Radioscannery
  Dokumentace
  CB bazar
  CB burza
  CB prodejci
  Kalendář akcí
  CB software
  Lokátor
  CB forum
  CB chat
  1000 spojení01.11.2002 00:00
Formáty pro CB selektivní volby
Sekce: Technika

Jaké jsou nejčastěji používané formáty pro CB selektivní volby?

DTMF formát
Formát DTMF (Dual Tone Multi Frequency) - tónová volba - je složen ze 2 různých
tónů sinusového průběhu. Doporučená doba DTMF přenosu je 50 ms tón + 50 ms pauza
(tj. 10 různých tónů během sekundy).

 Znak   f1 [Hz]   f2 [Hz]             Znak   f1 [Hz]   f2 [Hz] 
1 1209 697   9 1477 852
2 1336 697   0 1336 941
3 1477 697   * 1209 941
4 1209 770   # 1477 941
5 1336 770   A 1633 697
6 1477 770   B 1633 770
7 1209 852   C 1633 852
8 1336 852   D 1633 941

   1209   1336   1477   1633 
 697  1 2 3 A
 770  4 5 6 B
 852  7 8 9 C
 941  * 0 # D

IO pro DTMF formát
Dekodér       LC7305, MT8870, UM92870
Enkodér       HT9200, UM95089
Kombinace  MT8880


ZVEI formát
Formát je tvořen jedním tónem, minimální (doporučená) délka trvání tónu je 70 ms.

 Znak   f [Hz]             Znak   f [Hz] 
1 1060   9 2200
2 1160   0 2400
3 1270   A 2800
4 1400   B 810
5 1530   C 970
6 1670   D 886
7 1830   E 2600
8 2000   F -

IO pro ZVEI formát
Dekodér       FX503Z
Enkodér       FX003Z


ZVEI(S) formát
Shodný s formátem ZVEI, s vyjímkou skupinového
(GROUP - A) a opakovací znaku (REPEAT - E).

 Znak   f [Hz]             Znak   f [Hz] 
1 1060   9 2200
2 1160   0 2400
3 1270   A 886
4 1400   B 810
5 1530   C 970
6 1670   D 886
7 1830   E 970
8 2000   F -

IO pro ZVEI(S) formát
Dekodér       FX503ZS
Enkodér       FX003ZS

Pája (http://www.cbradio.cz)