CB news - Začátečník

  CB news
  Technika
  Radioprovoz
  CB akce
  Začátečník
  Recenze
  Ostatní

  CB seznam
  CB news
  CB stanice
  PMR stanice
  Radioscannery
  Dokumentace
  CB bazar
  CB burza
  CB prodejci
  Kalendář akcí
  CB software
  Lokátor
  CB forum
  CB chat
  1000 spojení07.11.2002 00:00
Hláskovací tabulka
Sekce: Začátečník

Hlas z reproduktoru se pomalu utápí v šumu
- a tehdy nastává ta pravá chvíle pro hláskovací tabulku.

      česká     anglická     výslovnost  
  A     Adam     Alfa     Al fa  
  B     Božena     Bravo     Bra vo  
  C     Cyril     Charlie     Šar li  
  D     David     Delta     Del ta  
  E     Emil     Echo     É ko  
  F     František     Foxtrott     Fox trot  
  G     Gustav     Golf     Golf  
  H     Helena     Hotel     Ho tel  
  I     Ivan     India     In dia  
  J     Josef     Juliett     Džu li ét  
  K     Karel     Kilo     Ki lo  
  L     Ludvík     Lima     Li ma  
  M     Marie     Mike     Ma aik  
  N     Neruda     November     No vém ber  
  O     Otakar     Oscar     Os kar  
  P     Petr     Papa     Pa pa  
  Q     Quido     Quebec     Ké bék  
  R     Rudolf     Romeo     Ro mio  
  S     Svatopluk     Sierra     Si é ra  
  T     Tomáš     Tango     Tan go  
  U     Urban     Uniform     Ju ny form  
  V     Václav     Victor     Vik tar  
  W     dvojité vé     Whiskey     Vis ki  
  X     Xaver     X-ray     Eks ré  
  Y     Ypsilon     Yankee     Jen ki  
  Z     Zuzana     Zulu     Zu lu  
  Č     Čeněk    
  CH     Chrudim    
  Ř     Řehoř    
  Š     Šárka    
  Ž     Žofie    

Pája (http://www.cbradio.cz)