CB news - Technika

  CB news
  Technika
  Radioprovoz
  CB akce
  Začátečník
  Recenze
  Ostatní

  CB seznam
  CB news
  CB stanice
  PMR stanice
  Radioscannery
  Dokumentace
  CB bazar
  CB burza
  CB prodejci
  Kalendář akcí
  CB software
  Lokátor
  CB forum
  CB chat
  1000 spojení30.01.2002 00:00
Rychlonabíječka s MC 33340
Sekce: Technika

Návod na jednoduchou a levnou rychlonabíječku NiCd a NiMH akumulátorů.

Kdo má nějaké zkušenosti s portablováním, mi určitě dá za pravdu , že dobře nabité baterie jsou základem pro pěkně prožitý den.
Nabíječky dodávané se staničkou, jsou většinou svým zapojením velmi jednoduché.
Z toho vyplývá jejich použitelnost. Nejen že při nabíjení nemáme kontrolu o skutečně dodané energii do akumulátorků, ale ani nepoznáme v jakém stavu akumulátorky jsou kapacitně.

Uváděné zapojení, ačkoliv také poměrně jednoduché, díky použitému integrovanému obvodu firmy MOTOROLA MC 33340 splňuje většinu požadavků pro kvalitní nabíjení. Zkušení CBčkáři jistě namítnou, že starou nabíječku používají roky a přesto se jim dobře vysílá, ale málokdo si uvědomuje pozvolnou ztrátu kapacity díky neúplnému nabíjení nebo naopak přebíjení.
Nikomu své zkušenosti nechci vnucovat, za vyzkoušení to ale určitě stojí.

Nabíječka pracuje na principu poklesu napětí na akumulátorech po dosažení plné kapacity.
Toto napětí je vzorkováno po celou dobu nabíjení v krátkých intervalech.
Po automatickém vypnutí rychlého nabíjení přejde nabíječka do udržovacího režimu (udržovací proud je dán velikosti odporu Rd).
Odpor Rn určuje velikost nabíjecího proudu rychlonabíjení - jeho velikost by se měla pohybovat okolo 0,5 A - příliš velký proud neúměrně namáhá samotné akumulátory, naopak při příliš malém nabíjecím proudu nemusí přesně zareagovat automatika nabíječky (zlom napětí je příliš pozvolný).

Dále je nutné správně nastavit odporový dělič R1, R2.
Součet obou odporů by měl být cca. 50 kW. Dělící poměr musí být takový, aby při počátku nabíjení, bylo napětí na vstupu IO USEN přibližně 1,5 V proti zemi. Při nabíjení různých počtů článků, je vhodné místo děliče použít potenciometr.

Samotné nabíjení je signalizováno blikáním LED. Při udržovacím dobíjení LED trvale svítí.
Ještě závěrem bych chtěl připomenout, že nabíjení může být automaticky přerušeno zkratem některého článku, přerušením článku, kolísáním napájecího napětí, případně odčasováním vnitřního časovače, jehož konstanty jsou nastaveny dle tabulky, propojením vývodů 5,6 a 7 (T1,T2,T3) na IO.

Vypínací časy
5 6 7 min
NZ NZ NZ 283
NZ NZ GND 247
NZ GND GND 212
NZ GND GND 177
GND NZ NZ 141
GND GND NZ 106
GND GND NZ 71
Nabijecka s MC 33340

Hodnoty Rn a Rd jsou pouze orientační - jejich hodnoty lze vypočítat pomocí Ohmova zákona.

Použitá literatura:
A Radio PE 9/99, A Rádio KE 2/98, Katalog fy MOTOROLA

Syčák Dubina (http://www.volny.cz/jurasys)