CB news - Technika

  CB news
  Technika
  Radioprovoz
  CB akce
  Začátečník
  Recenze
  Ostatní

  CB seznam
  CB news
  CB stanice
  PMR stanice
  Radioscannery
  Dokumentace
  CB bazar
  CB burza
  CB prodejci
  Kalendář akcí
  CB software
  Lokátor
  CB forum
  CB chat
  1000 spojení20.09.2005 00:00
Zdroj pro CB s přepěťovou ochranou
Sekce: Technika

Chcete si udělat malý, bezpečný, zdroj pro CB radiostanici?

Když jsem hledal na internetu schéma pro zdroj pro CB, nenašel jsem žádný, který by vyhověl kvalitou a měl
vratnou přepěťovou ochranu výstupu.

Mnohde je doporučováno chránit výstup před přepětím zkratováním tyristorem řízeným zenerovou diodou.
Toto řešení však rozhodně nedoporučuji, a to několika důvodů.

Pokud přijde krátkodobá napěťová špička, tyristor otevře a vyzkratuje zdroj. Po pominutí této špičky
však tyristor zůstává otevřený, a to tak dlouho, dokud je na anodě přítomné napětí. To vede u zodpovědněji
provedených konstrukcí k přerušení tavné pojistky, u zdrojů bez pojistky na výstupu ke zničení zdroje.
Také hranice sepnutí takové ochrany není přesně definována, protože zenerova dioda otevírá postupně a
ne skokově, jako například komparátor z operačního zesilovače.

Proto jsem zkonstruoval zapojení, které má přesně a ostře definovaný přechod z provozního stavu do stavu
přepěťové ochrany, a hlavně je tato ochrana vratná, takže v případě i krátkodobé napěťové špičky dojde
k odpojení výstupu a po jejím pominutí se ihned výstup opět automaticky připojí ke zdroji.
V případě poruchy stabilizátoru zůstane ochrana aktivní a výstup odpojený.

Schéma zapojení

Jak je vidět na schématu, z důvodů potřeby minimálního vyzařování jsem použil toroidní trafo 15V/50VA.
Napětí je usměrněno čtyřmi diodami 1N5408 nebo diodovým blokem např. KBU 6D. Diody jsou blokovány
keramickými kondenzátory 100nF. Usměrněné napětí je filtrováno kapacitou 5mF (5000uF) a stabilizováno
tříampérovým stabilizátorem 78T12.

Řídící vstup stabilizátoru není připojen standardně na zem, ale je uzemněn přes zelenou LED diodu. Ta má zde
dva významy - působí jako kontrolka zapnutého stavu, a zároveň posune výstupní napětí stabilizátoru z 12V
na 13,8V, tedy přesně na napětí potřebné pro plný výkon stanice.

V zapojení je použit ještě jeden stabilizátor, a to miniaturní 78L05, tedy 5V/100mA - ten vytváří referenční napětí
pro operační zesilovač LM741, který je zde jako komparátor, porovnávající výstupní napětí zdroje přivedené do
vstupu č.3 přes trimr 22k, s referenčním napětím 5V. Výstup OZ č.6 obsluhuje PNP tranzistor KF517, nebo jakýkoliv
jiný PNP s Ic kolem 500mA (BC 6..). Tranzistor ovládá miniaturní relé na 12V a spínaný proud alespoň 3A.

V praxi postupujeme při oživení tak, že bez připojeného transformátoru připojíme regulované napětí z externího zdroje
a místo stabilizátoru 78T12 použijeme propojku. Na zdroji nastavíme takové napětí na výstupu, při kterém budeme
požadovat aby se aktivovala ochrana (nastavil jsem 14,5V). Trimrem 22k otáčíme tak, aby relé seplo, a poté budeme
trimrem otáčet pomalu na opačnou stranu, až relé odpadne. V tomto místě trimr ponecháme.

Poté napětí na externím zdroji snížíme na provozní napětí, tedy na 13,8V, a pokud je zapojení a součástky v pořádku,
relé sepne, a výstup je připojen. Pokud opět na zdroji napětí zvýšíme na 14,5V - relé musí odpadnout.
Nyní odstraníme propojku a instalujeme stabilizátor 78T12, připojíme transformátor a ihned po zapojení musí kotva relé
přitáhnout. Svítí zelená LED, červená je zhaslá. V případě překročení nastaveného napětí odpadne relé, rozsvítí se
červená LED indikující aktivovanou ochranu, a výstup ze zdroje je od stanice odpojen.

Pokud by někdo chtěl zdroj zkonstruovat na vyšší proudový odběr, např. pro radiostanice pro HAM s vyšším výkonem,
bude muset místo 78T12 použít stabilizátor pro vyšší proudové zatížení - např. LM338 (5A), případně některý z řady LT....,
které se vyrábí až pro proudy do 12A (ovšem za ceny už do 150,- do 550,- Kč) a nebo na stávající stabilizátor instalovat
bypass z výkonového tranzistoru.

Franta - Highlander Brno (http://fotoprostor.hyperlink.cz)