PMR radiostanice
  Seznam funkcí
  Info


  CB seznam
  CB news
  CB stanice
  PMR stanice
  Radioscannery
  Dokumentace
  CB bazar
  CB burza
  CB prodejci
  Kalendář akcí
  CB software
  Lokátor
  CB forum
  CB chat
  1000 spojení  Malý seznam některých funkcí

Na této stránce je vysvětleno pár zkratek, které výrobci ve svých propagačních materiálech běžně používají, ale pro úplného laika mohou být některé z nich "záhadou ".

APO   ASQ   ATT   BATT   BEEP   BSCAN   CALL   DOWN/UP   DW   FM   FRQ   H/L   HIGH/LOW   CHANNEL   KARUSEL   LAMP   LCR   LGT   LIGHT   LOCK   MEMORY SCAN   MON   MONITOR   M-SCAN   POWER SAVE   ROGER BEEP   RX   SAVE   SCAN   SQ   SQL   SQUELCH   S-metr   TONE   TONE ALERT   TOT   TX   VOX  APO (Automatic Power Off)
Automatické vypnutí stanice.

ASQ (Auto Squelch, AUTO-Q)
Automatické nastavení squelche.

ATT (Atenuátor)
Člen pro útlum silného vstupního signálu.

BATT
Zobrazení stavu akumulátoru, voltmetr.

BEEP
Vypínatelné akustické potvrzení stisku tlačítek.

BEEP
Viz.
Roger Beep.

BSCAN (Busy Scan)
Scanování obsazených kanálů.

CALL
Výzva na protistanici.

DOWN/UP
Přepínání kanálů po krocích (zpravidla po jednom kanále) směrem dolů a nahorů.

DW (Dual Watch)
Současné hlídání dvou ruzných kanálů.

FM
Frekvenční modulace. V České republice je povoleno 8 FM kanálů, maximální povolený výkon 0,5 wattu.

FRQ
Přepínání zobrazení frekvence - číslo kanálu/frekvence.

HIGH/LOW (HI/LO, H/L)
Snížení vysílacího výkonu radiostanice.

CHANNEL
Přepínání kanálů po krocích (zpravidla po jednom kanále) směrem dolů a nahorů.

KARUSEL
Karuselový (otočný) volič kanálu.

LCR
Rychlá volba posledního volaného kanálu.

LGT (LIGHT, LAMP)
Osvětlení displeje.

LOCK
Uzamčení klávesnice.

MON (MONITOR)
Krátkodobé odblokování
squelche před začátkem vysílání.

M-SCAN (MEMORY SCAN)
Scanování pamětí. Hledání obsazeného či volného kanálu.

POWER SAVE
Funkce pro snížení spotřeby a šetření energie.

ROGER BEEP
Zvukový signál, jež je vysílán do etéru po uvolnění klíče.

RX
Příjem, signalizace příjmu.

SCAN
Scanování celého pásma. Hledání obsazeného či volného kanálu.

SQUELCH (SQ, SQL)
Šumová brána - nastavení, kdy se zapne reproduktor (nf zesilovač).

S-metr
Měření kvality a síly přijímaného signálu, tzv. SANTIAGO.

TONE
Tónová clona. Upravení zabarvení modulace při poslechu.

TONE ALERT
Zvuková signalizace při aktivitě na kanále.

TOT (TimeOut Timer)
Nastavení doby, kdy se stanice automaticky přepne zpět z vysílání na příjem.

TX
Vysílání, signalizace vysílání.

VOX
Vysílání aktivované hlasem.