Radioscannery
  Seznam funkcí
  Info


  CB seznam
  CB news
  CB stanice
  PMR stanice
  Radioscannery
  Dokumentace
  CB bazar
  CB burza
  CB prodejci
  Kalendář akcí
  CB software
  Lokátor
  CB forum
  CB chat
  1000 spojení



  Malý seznam některých funkcí

AFC   AGC   ANL   APO   ASQ   ATT   BAND   BATT   BEEP   BNC   CLARIFIER   DELAY   DIM   DOWN/UP   DX   DW   FRQ   FUN   FUNCTION   HOLD   CHANNEL   KARUSEL   LAMP   LGT   LIGHT   LOCK   LOCAL   LOC/DX   MEMORY SCAN   MOD   MODE   MON   MONITOR   M-SCAN   N konektor   NB   PL   POWER SAVE   RF-Gain   RIT   SAVE   SCAN   SMA   SPAN   STEP   SQ   SQL   SQUELCH   S-metr   TNC   TONE   WX  



AFC (Automatic Frequency Control)
Automatické doladění frekvence.

AGC (Automatic Gain Control)
Automatické nastavení citlivosti.

ANL (Auto Noise Limiter)
Filtr pro potlačení rušení (používá se při
DX provozu).

APO (Automatic Power Off)
Automatické vypnutí scanneru.

ASQ (Auto Squelch, AUTO-Q)
Automatické nastavení squelche.

ATT (Atenuátor)
Člen pro útlum silného vstupního signálu.

BAND
Přepínač rozsahu pásma.

BATT
Zobrazení stavu akumulátoru, voltmetr.

BEEP
Vypínatelné akustické potvrzení stisku tlačítek.

BNC
Starší anténní konektor. Systém nasunou a otočit (zaklapnout). Mechanicky méně odolný než
TNC.

CLARIFIER (CLAR)
Jemné doladění frekvence (viz.
RIT).

DELAY
Krátkodobé přerušení scannování pásma.

DIM
Regulace (vypnutí) podsvětlení displeje.

DOWN/UP
Volba frekvence po krocích směrem dolů a nahorů.

DX
Dálkový příjem, dálkové spojení.

DW (Dual Watch)
Současné hlídání dvou ruzných frekvencí.

FRQ
Zobrazení frekvence.

FUN (FUNCTION)
Funkce - přepínání funkcí ovládacího prvku.

HOLD
Přerušení scannování pásma.

CHANNEL
Volba frekvence po krocích směrem dolů a nahorů.

KARUSEL (CHANNEL)
Karuselový (otočný) volič frekvence.

LGT (LAMP, LIGHT)
Osvětlení displeje.

LOCK
Uzamčení klávesnice.

LOC (LOCAL)
Zvýšení citlivosti přijímaného signálu, resp. potlačení zesilovacího faktoru radiofrekvence.

LOC/DX
Změna nastavení vstupní citlivosti příjímače (místní/dálkový příjem).

MOD
Hloubka modulace.

MODE
Přepínání modulace.

MON (MONITOR)
Krátkodobé odblokování
squelche.

M-SCAN (MEMORYSCAN)
Scanování pamětí. Hledání obsazené či volné frekvence.

N
Anténní konektor, používaný u některých stabilních přijímačů.

NB (Noise Blanker)
Filtr pro potlačení rušení (používá se při
DX provozu).

PL
Anténní konektor, používaný zejména u stabilních přijímačů.

POWER SAVE
Funkce pro snížení spotřeby a šetření energie.

RIT
Jemné doladění frekvence. (viz.
CLARIFIER).

RF-Gain
Nastavení citlivosti přijímaného signálu (vstupní citlivost)

SCAN
Scanování pamětí. Hledání obsazené či volné frekvence.

SMA
Anténní konektor, používaný zejména u miniaturních přijímačů.

SPAN (STEP)
Nastavení kroku ladění (zpravidla 100 Hz, 1 kHz a 10 kHz).

SQUELCH (SQ, SQL)
Šumová brána - nastavení, kdy se zapne reproduktor (nf zesilovač).

S-metr
Měření kvality a síly přijímaného signálu.

TNC
Novější anténní konektor. Systém nasunout a zašroubovat.

TONE
Tónová clona. Upravení zabarvení modulace při poslechu.

WX
Weather kanály, používané zejména v USA.


 
CB bazar